เจ้าของ: MyLoveCar

ว้าว!! ผ้าไมโครไฟเบอร์ 5 ผืน 100 /ครบทุก 10 ผืนแถม 1 ฟรี / ขนาด50x50 (3 ผืน 100)/ฯลฯ

[คัดลอกลิงก์]
 เจ้าของ| โพสต์ 2018-9-24 12:07:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
 

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าของร้าน MyLoveCar53
จำหน่ายผ้าไมโครไฟเบอร์ สินค้าดี / มีคุณภาพ / ราคาโรงงาน
สนใจติดต่อ 083-246-4244 Line id : mylovecar53  หรือ  @mylovecar53
www.mylovecar53.com  Facebook : www.facebook.com/mylovecar53.ree
++++ แจ้งรายชื่อจัดส่งสินค้า  ประจำวันที่ 23/09/61 ++++
1.  คุณยุทธชัย   ER482872453TH
2.  บ.สมไชยออโต้  ER482872440TH
3.  คุณพงษ์พันธ์   ER482872436TH
4.  คุณปริญศักดิ์   ER482872250TH
5.  คุณสันทิสชัย   RL924898905TH
6.  คุณศิลินตรา    ER482871387TH
7.  คุณพรศักดิ์    ER482872422TH

** สามารถตรวจสอบรหัสพัสดุในระบบได้หลัง 21.00 น.เป็นต้นไป **
** ลูกค้าที่ทำการชำระเงินแล้วไม่พบรายชื่อจัดส่ง ให้ติดต่อทางร้านโดยด่วนคะ **
เว็บใช้สำหรับเช็คพัสดุ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx หรือโทร 1545
 เจ้าของ| โพสต์ 2018-10-3 14:46:59 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าของร้าน MyLoveCar53
จำหน่ายผ้าไมโครไฟเบอร์ สินค้าดี / มีคุณภาพ / ราคาโรงงาน
สนใจติดต่อ 083-246-4244 Line id : mylovecar53  หรือ  @mylovecar53
www.mylovecar53.com  Facebook : www.facebook.com/mylovecar53.ree
++++ แจ้งรายชื่อจัดส่งสินค้า  ประจำวันที่ 03/10/61 ++++
1.  คุณธิติวัฒน์      RC482746659TH
2.  คุณฐาประพันธุ์       RC482746645TH
3.  คุณสมบัติ       RC482746631TH
4.  คุณอริศา      RC482746628TH
5.  คุณเคุณณี       RC482746614TH
6.  คุณลำใย       RC482746605TH
7.  คุณกมลชนก       RC482746591TH
8.  คุณจิตรา       RC482746588TH
9.  คุณธัญญาภรณ์      RC482746574TH
10.  คุณศิวาพร       RC482746565TH
11.  คุณสำลี       RC482746557TH
12.  คุณวินัย      RC482746543TH
13.  คุณสุพักตร์       RC482746530TH
14.  คุณอรสา       RC482746526TH
15.  คุณสุภาพร       RC482746512TH
16.  คุณวรกานต์       RC482746509TH
17.  คุณสนิท     RC482746490TH
18.  คุณวินัย       RC482746486TH
19.  คุณมนตรี       RC482746472TH
20.  คุณบุญส่ง       RC482746469TH
21.  คุณคุณจรรยา      RC482739216TH
22.  คุณสมพล       RC482739220TH
23.  คุณรำพูน      RC482744658TH
24.  คุณณรงค์ชัย      RC482744661TH
25.  คุณอัญชลี      RC482744675TH
26.  คุณอภิชาติ      RC482744689TH
27.  คุณคุณ เจนจิรา      RC482744692TH
28.  คุณกาญจนา      RC482744701TH
29.  คุณศิริกุล      RC482744715TH
30.  คุณตุ๊      RC482744729TH
31.  คุณยุพิน      RC482744732TH
32.  คุณอมราวดี      RC482744746TH
33.  คุณอาซาผะ      RC482744750TH
34.  คุณกันยารัตน์      RC482744763TH
35.  คุณคุณ จันจิรา      RC482744777TH
36.  คุณคุณ อารีนา      RC482744785TH
37.  คุณเพ็ญศรี      RC482744794TH
38.  คุณสังเวียน      RC482744803TH
39.  คุณชาญชัย      RC482744817TH
40.  ด.ต.หญิงพรรณิภา     RC482740130TH
41.  นายสาธิต     RC482747036TH
42.  คุณสุนันท์     RC482747053TH
43.  คุณตรีภพ     RC482747022TH
44.  คุณธนากร     EP164017664TH
45.  คุณชัชชล     EP164017655TH
46.  คุณภาวดี     EP164017620TH
47.  คุณพชร     EP164017681TH


** สามารถตรวจสอบรหัสพัสดุในระบบได้หลัง 21.00 น.เป็นต้นไป **
** ลูกค้าที่ทำการชำระเงินแล้วไม่พบรายชื่อจัดส่ง ให้ติดต่อทางร้านโดยด่วนคะ **
เว็บใช้สำหรับเช็คพัสดุ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx หรือโทร 1545
 เจ้าของ| โพสต์ 2018-10-4 11:35:11 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าของร้าน MyLoveCar53
จำหน่ายผ้าไมโครไฟเบอร์ สินค้าดี / มีคุณภาพ / ราคาโรงงาน
สนใจติดต่อ 083-246-4244 Line id : mylovecar53  หรือ  @mylovecar53
www.mylovecar53.com  Facebook : www.facebook.com/mylovecar53.ree
++++ แจ้งรายชื่อจัดส่งสินค้า  ประจำวันที่ 04/10/61 ++++
1.  คุณสมเกียรติ   ER482872303TH
2.  คุณวิสูตร   ER482872484TH  (50*100)
3.  ต้นตาลคาร์แคร์   ER482872475TH  (50*100)
4.  คุณกรกฤช    ER482872073TH
5.  ร้านอาร์ตออยส์   ER482872087TH
6.  คุณยุทธจักร   ER482872011TH
7.  คุณศิลินตรา   ER482872263TH
8.  คุณสิทธิโรจน์    ER482872467TH
9.  คุณวิลาสินีย์    RL924900635TH
10.คุณสุริยนต์   RL924900034TH
11.คุณสรัญ    ER482871395TH


** สามารถตรวจสอบรหัสพัสดุในระบบได้หลัง 21.00 น.เป็นต้นไป **
** ลูกค้าที่ทำการชำระเงินแล้วไม่พบรายชื่อจัดส่ง ให้ติดต่อทางร้านโดยด่วนคะ **
เว็บใช้สำหรับเช็คพัสดุ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx หรือโทร 1545
 เจ้าของ| โพสต์ 2018-10-9 10:34:31 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าของร้าน MyLoveCar53
จำหน่ายผ้าไมโครไฟเบอร์ สินค้าดี / มีคุณภาพ / ราคาโรงงาน
สนใจติดต่อ 083-246-4244 Line id : mylovecar53  หรือ  @mylovecar53
www.mylovecar53.com  Facebook : www.facebook.com/mylovecar53.ree
++++ แจ้งรายชื่อจัดส่งสินค้า  ประจำวันที่ 09 - 08/10/61 ++++
1.  บริษัท การาจ     RL924898596TH
2.  คุณสัภยา     ER482872317TH
3.  คุณลุคมัน     ER482871064TH
4.  คุณสุนิตา     RC482749482TH
5.  คุณชาตรี     ER482872325TH
6.  คุณเลอสรร     RL924900476TH
7.  คุณปุณมนัส     RL924900462TH
8.  คุณกัญจน์ปรียา     RC090450601TH
9.  คุณศุภัสฐิยา     RC090450615TH
10.  คุณกฤตปภัช     RC482751755TH
11.  คุณศุภักษร     RC482751747TH
12.  คุณอัครพล     RC482751733TH
13.  คุณฉัตรพล     RC482751764TH
14.  คุณนพพร     RC482751778TH
15.  คุณสงกรานต์     RC482751781TH
16.  คุณเทียมจันทร์     RC482751795TH
17.  คุณโกวิท     RC482751804TH
18.  คุณพิรุณ     RC482751818TH
19.  คุณสำเนียง     RC482751821TH
20.  คุณไชยา     RC482751835TH
21.  คุณใชย์     RC482751849TH
22.  คุณโสภี     RC482751852TH
23.  คุณนิภา     RC482751866TH
24.  คุณชาติชาย     RC482751870TH
25.  คุณชวลิต     RC482751883TH
26.  คุณสังคม     RC482751897TH
27.  คุณวสิษฐ์พล     RC482751906TH
28.  คุณพรรณพนัช     RC482751910TH
29.  คุณนิติยา     RC482751923TH
30.  คุณธีระศักดิ์     RC482751937TH
31.  คุณกีรนันท์     RC482751954TH

** สามารถตรวจสอบรหัสพัสดุในระบบได้หลัง 21.00 น.เป็นต้นไป **
** ลูกค้าที่ทำการชำระเงินแล้วไม่พบรายชื่อจัดส่ง ให้ติดต่อทางร้านโดยด่วนคะ **
เว็บใช้สำหรับเช็คพัสดุ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx หรือโทร 1545
 เจ้าของ| โพสต์ 2018-10-11 14:49:01 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าของร้าน MyLoveCar53
จำหน่ายผ้าไมโครไฟเบอร์ สินค้าดี / มีคุณภาพ / ราคาโรงงาน
สนใจติดต่อ 083-246-4244 Line id : mylovecar53  หรือ  @mylovecar53
www.mylovecar53.com  Facebook : www.facebook.com/mylovecar53.ree
++++ แจ้งรายชื่อจัดส่งสินค้า  ประจำวันที่ 11/10/61 ++++
1.  คุณปวรวิช   EP164017797TH
2.  คุณทวีชัย    ER482871869TH
3.  มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร   RL924900431TH


** สามารถตรวจสอบรหัสพัสดุในระบบได้หลัง 21.00 น.เป็นต้นไป **
** ลูกค้าที่ทำการชำระเงินแล้วไม่พบรายชื่อจัดส่ง ให้ติดต่อทางร้านโดยด่วนคะ **
เว็บใช้สำหรับเช็คพัสดุ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx หรือโทร 1545
 เจ้าของ| โพสต์ 2018-10-12 15:21:58 | ดูโพสต์ทั้งหมด
++++ แจ้งรายชื่อจัดส่งสินค้า  ประจำวันที่ 12/10/61 ++++
1.  คุณหมั่น     RC482749522TH
2.  คุณถาวร     RC482749519TH
3.  คุณพิน     RC482749505TH
4.  คุณสุพจน์     RC482762095TH
5.  คุณสฐานันท์     RC482762104TH
6.  คุณกิติมา     RC482762118TH
7.  คุณรุ่งทิวา     RC482762135TH
8.  คุณนิตยา     RC482762149TH
9.  คุณขวัญชาติ     RC482762152TH
10.  คุณอิงค์สุมญชุ์     RC482762166TH
11.  คุณชัชวาลย์     RC482762170TH
12.  คุณอดุลวิทย์     RC482762183TH
13.  คุณชวโรจน์     RC482762197TH
14.  คุณสงวน     RC482762206TH
15.  คุณสอน     RC482762210TH
16.  คุณนภัสกร     RC482762223TH
17.  คุณอชิรญา     RC482762237TH
18.  คุณบุญศรี     RC482762245TH
19.  คุณตรีภพ     EP164017806TH
20.  คุณศตพล     EP164017837TH
21.  คุณอะคิรา     EP164017845TH
22.  คุณอุทัย     EP164017810TH

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าของร้าน MyLoveCar53
จำหน่ายผ้าไมโครไฟเบอร์ สินค้าดี / มีคุณภาพ / ราคาโรงงาน
สนใจติดต่อ 083-246-4244 Line id : mylovecar53  หรือ  @mylovecar53
www.mylovecar53.com  Facebook : www.facebook.com/mylovecar53.ree
** สามารถตรวจสอบรหัสพัสดุในระบบได้หลัง 21.00 น.เป็นต้นไป **
** ลูกค้าที่ทำการชำระเงินแล้วไม่พบรายชื่อจัดส่ง ให้ติดต่อทางร้านโดยด่วนคะ **
เว็บใช้สำหรับเช็คพัสดุ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx หรือโทร 1545
 เจ้าของ| โพสต์ 2018-10-19 14:51:00 | ดูโพสต์ทั้งหมด
++++ แจ้งรายชื่อจัดส่งสินค้า  ประจำวันที่ 19/10/61 ++++
1.  บริษัท  บิวตี้  คอมมูนิตี้  (ส่ง Kerry 5 กล่อง)
2.  คุณธนิภา   (ส่ง Kerry 1 กล่อง)
3.  คุณศักรินทร์  ER482870256TH
4.  คุณหนึ่งฤทัย   ER482872060TH
5.  บริษัท  เฮงเจริญ   ER482872127TH
6.  คุณจีรนันท์   (ส่ง Kerry 1 กล่อง)
7.  คุณอนันต์   ER482872100TH
8.  บริษัท  โมดูล่า  ER482872113TH

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าของร้าน MyLoveCar53
จำหน่ายผ้าไมโครไฟเบอร์ สินค้าดี / มีคุณภาพ / ราคาโรงงาน
สนใจติดต่อ 083-246-4244 Line id : mylovecar53  หรือ  @mylovecar53
www.mylovecar53.com  Facebook : www.facebook.com/mylovecar53.ree
** สามารถตรวจสอบรหัสพัสดุในระบบได้หลัง 21.00 น.เป็นต้นไป **
** ลูกค้าที่ทำการชำระเงินแล้วไม่พบรายชื่อจัดส่ง ให้ติดต่อทางร้านโดยด่วนคะ **
เว็บใช้สำหรับเช็คพัสดุ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx หรือโทร 1545
 เจ้าของ| โพสต์ 2018-11-7 11:10:58 | ดูโพสต์ทั้งหมด
++++ แจ้งรายชื่อจัดส่งสินค้า  ประจำวันที่ 6-7/11/61 ++++
1.  คุณฐิติคุณ     RC482794019TH
2.  คุณจิรภัทร     RC482794022TH
3.  คุณทุมมา     RC482794036TH
4.  คุณชวนชม     RC482794040TH
5.  คุณนงค์นวล     RC482794053TH
6.  คุณยวน     RC482794067TH
7.  คุณนิติภูมิ     RC482794075TH
8.  คุณสังข์ทอง     RC482794084TH
9.  คุณศิริกาญจน์     RC482792640TH
10.  คุณณรงค์     RC482792653TH
11.  คุณสนธยา     RC482792667TH
12.  คุณจักรพงศ์     RC482792675TH
13.  คุณหวานใจ     RC482792684TH
14.  คุณบุญสนอง     RC482792698TH
15.  คุณณัฐพงศ์     RC482792707TH
16.  คุณต่วน     RC482792715TH
17.  คุณวรัทยา     RC482792724TH
18.  คุณกมลลักษณ์     RC482792738TH
19.  คุณพิชิต     RC482792741TH
20.  คุณสมบูรณ์     RC482792755TH
21.  คุณพิไลวรรณ     RC482792769TH
22.  คุณอนุชา     RC482792772TH
23.  คุณศุภชัย     ER482871055TH
24.  คุณสุทธี     ER482871223TH
25.  คุณพัชรี     ER482871047TH
26.  คุณนวมินทร์     PSJR181101144

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าของร้าน MyLoveCar53
จำหน่ายผ้าไมโครไฟเบอร์ สินค้าดี / มีคุณภาพ / ราคาโรงงาน
สนใจติดต่อ 083-246-4244 Line id : mylovecar53  หรือ  @mylovecar53
www.mylovecar53.com  Facebook : www.facebook.com/mylovecar53.ree
** สามารถตรวจสอบรหัสพัสดุในระบบได้หลัง 21.00 น.เป็นต้นไป **
** ลูกค้าที่ทำการชำระเงินแล้วไม่พบรายชื่อจัดส่ง ให้ติดต่อทางร้านโดยด่วนคะ **
เว็บใช้สำหรับเช็คพัสดุ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx หรือโทร 1545
 เจ้าของ| โพสต์ 2019-1-3 13:46:39 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แจ้งรายชื่อจัดส่งสินค้า  ประจำวันที่ 3/1/2562
1.  คุณชาตินันท์     ER482871926TH
2.  คุณจิรวัฒน์     ER482871912TH
3.  คุณกิมเช้ง     RC482838960TH
4.  คุณเศวตร์     RC482838987TH
5.  คุณสุพันธ์     RC482838995TH
6.  คุณสงัด     RC482839007TH
7.  คุณชวน     RC482838973TH
8.  คุณสมหวัง     RC482839015TH
9.  คุณอำพร     RC482839024TH
10.  คุณวีรชัย     RE129201182TH
11.  คุณวิมลวรรณ     RE129201196TH
12.  คุณพิชญ์สินี     RE129201205TH
13.  คุณมัญธิพา     RE129201219TH
14.  คุณอุษณีย์     RE129201222TH
15.  คุณบงกช     RE129201236TH
16.  คุณณัฐปภัสร์     RE129201240TH
17.  คุณเดวิทย์     RE129201430TH
18.  คุณยันต์     RE129201443TH
19.  คุณจิตรภรณ์     RE129201457TH
20.  คุณภัทรียา     RE129201465TH
21.  คุณเสาวณีย์     RE129201474TH
22.  คุณปัณณทัต     RE129201488TH
23.  คุณอุมารินทร์     RE129201491TH

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าของร้าน MyLoveCar53
จำหน่ายผ้าไมโครไฟเบอร์ สินค้าดี / มีคุณภาพ / ราคาโรงงาน
สนใจติดต่อ 083-246-4244 Line id : mylovecar53  หรือ  @mylovecar53
www.mylovecar53.com  Facebook : www.facebook.com/mylovecar53.ree
** สามารถตรวจสอบรหัสพัสดุในระบบได้หลัง 21.00 น.เป็นต้นไป **
** ลูกค้าที่ทำการชำระเงินแล้วไม่พบรายชื่อจัดส่ง ให้ติดต่อทางร้านโดยด่วนคะ **
เว็บใช้สำหรับเช็คพัสดุ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx หรือโทร 1545
 เจ้าของ| โพสต์ 2019-1-7 11:53:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ผ้าไมโครไฟเบอร์ เนื้อฟูนุ่ม ขนาด 30x30 Cm. (สีน้ำเงิน  ฟ้า  แดง)

ราคา 6 ผืน 100 บาท ซื้อครบทุก 30 ผืนแถม 2 ผืนฟรี

** เนื้อผ้าฟูนุ่ม ยืดหยุ่นสูง ขนผ้าไม่ฟูจนเกินไป ตัดเย็บขอบสวยงาม **

(ค่า Blend 80/20 ความแน่นของใยผ้า)

**********************************
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

เพจเพื่อนบ้าน
เว็บเพื่อนบ้าน
 • N.E.T BIKE SHOP

  N.E.T BIKE SHOP จำหน่ายของแต่งมอเตอร์ไซต์หลากหลายรุ่น M-SLAZ,MSX125SF,MSX125,Aerox,Z125,GPX DEMON,ZOOMER-X,R15,และอื่นๆ ทั้งปลีกและส่ง

 • Yamaha M-SLAZ Club

  Yamaha M-SLAZ Club กลุ่มผู้ใช้ Yamaha M-SLAZ พูดคุย ปรึกษา แนวทางการแต่ง การดาวน์-ผ่อน ลงประกาศซื้อ-ขาย Yamaha M-SLAZ และอุปกรณ์ตกแต่ง ฟรี

 • Yamaha LEXi Club

  Yamaha LEXi Club กลุ่มผู้ใช้ Yamaha LEXi พูดคุย ปรึกษา แนวทางการแต่ง การดาวน์-ผ่อน ลงประกาศซื้อ-ขายของแต่ง Yamaha LEXi 125 และอุปกรณ์ตกแต่ง ฟรี

 • Kawasaki Z125 Club

  Kawasaki Z125 CLUB คาวาซากิz125คลับ กลุ่มผู้ใช้ Kawasaki Z125 พูดคุย ปรึกษา แนวทางการแต่ง การดาวน์ ผ่อน ลงประกาศซื้อ ขาย Kawasaki Z125 และอุปกรณ์ตกแต่ง ฟรี

 • GPX Demon Club

  GPX Demon Club จีพีเอ็กเดม่อนคลับ กลุ่มผู้ใช้ GPX Demon พูดคุย ปรึกษา แนวทางการแต่ง การดาวน์ ผ่อน ซื้อขายและเปลี่ยนองแต่ง ฟรี

 • MSX 125SF Club Thailand

  HONDA MSX125SF Club กลุ่มผู้ใช้ MSX125SF พูดคุย ปรึกษา แนวทางการแต่ง การดาวน์-ผ่อน ลงประกาศซื้อ-ขาย HONDA MSX125SF และอุปกรณ์ตกแต่ง ฟรี

 • Honda CB150R Club

  Honda CB150R Club กลุ่มผู้ใช้ Honda CB150R พูดคุย ปรึกษา แนวทางการแต่ง การดาวน์-ผ่อน ลงประกาศซื้อ-ขาย Honda CB150R และอุปกรณ์ตกแต่ง ฟรี

 • Yamaha Aerox Club

  aerox club พูดคุย ซื้อ-ขายแลกเปลี่ยน

 • Yamaha LEXi Club

  Yamaha LEXi Club กลุ่มผู้ใช้ Yamaha LEXi พูดคุย ปรึกษา แนวทางการแต่ง การดาวน์-ผ่อน ลงประกาศซื้อ-ขายของแต่ง Yamaha LEXi 125 และอุปกรณ์ตกแต่ง ฟรี

 • Yamaha MT-15 Club

  Yamaha MT-15 Club กลุ่มผู้ใช้ Yamaha MT-15 พูดคุย ปรึกษา แนวทางการแต่ง การดาวน์-ผ่อน ลงประกาศซื้อ-ขายของแต่ง Yamaha MT-15 และอุปกรณ์ตกแต่ง ฟรี

 • ฟิกเกียร์คลับ.com

  แหล่งรวมจักรยานฟิกเกียร์อันดับ 1 ของไทย ลงประกาศซื้อขายฟิกเกียร์ฟรี

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้